Zeitgeist

The Zeitgeist Movement är en rörelse för global hållbarhet, som bedriver aktivism och aktioner för medvetenhet över hela världen.

Det är dags att se att de sociala problem vi ser nu inte beror på någon ekonomisk politik, regering, eller ens företagens så kallade girighet. De verkliga problemen ligger i själva grunden av det ekonomiska systemet och den psykologi som befrämjas och belönas. Banksystemet och skulderna är inte källan till våra problem. De är endast symptomen av ett ekonomiskt system som kommer att fortsätta kollapsa under vikten av dess egna falska föreställningar om mänskligt beteende och jordens ekosystem.

http://thezeitgeistmovement.se/