websummit01

Historiskt toppmäte: Decentralized Web Summit 2016

I iuni 2016 hölls ett historisk topmöte anordnat av Internet Archive i San Francisco, under namnet ”Decentralized Web Summit”. Under 3 dagar samlades internetpionjärerna, Vint Cerf och Tim Berners-Lee ”papporna …