Hackerspace
Ett hackerspace är en fysisk plats där man bedriver många olika projekt och träffas för att diskutera idéer relaterade till teknik och hacking. Det finns inga begränsningar för vilka typer av teknologier vi snöar in på, även om det sannolikt till stor del kommer att vara elektronik, mjukvara, gamla faxar och robotar som gör allt möjligt. Robotar som stickar militanta tröjor och bygger andra robotar, exempelvis. Det är ganska mycket upp till de medlemmar som hänger i spacet.

Syftet med Gothenburg Hackerspace är att skapa digitala, kulturella och sociala artefakter samt att sprida kunskap och verka för öppenhet och frihet. Gothenburg Hackerspace laboratorium manufakturerar också kultur.

GHS är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.

https://gbg.hackerspace.se