Ge bort ditt ”skräp”

Vill du bidra till Omställningsverkstan och har du något som inte längre används?

Just nu behöver vi

  • Cyklar, cykeldelar, verktyg (läs mer)
  • Datorer, monitorer, gamla mobiler, tillbehör, (läs mer)
  • Möbler, köksutrustning

Vi har en mycket begränsad yta i lokalen och kan inte ta emot allt, kontakta oss innan du tar med dig skaker till oss.

Donte your ”trash”

Do you like to help Omställningsverkstan and have stuff that are not being used?

At the momnet we need

  • Bicyckles, cyckle parts, tools (read more)
  • Computers, monitors, old phones, accessories (read more)
  • Furniture, kitchen appliances

Our space is very limited, please contact us before you bring anything to us.

Gåvo-boxen