Samarbete Chili Wok

Fick följande mejl:
...

Jag pratade precis med Joakim i telefon och vi har precis kommit igång med den första upphämtningen. Det dök upp lite frågor från ägarna under vårt ledningsmöte idag som de vill att jag ska ta upp med er:

- Kan ni på något sätt uppvisa vilken skillnad CHILI & WOK gör genom att samarbeta med Solikyl? Vår prio ligger högst på att hjälpa låginkomsttagare eller de som inte har råd, sen att vi gör en insats för miljön är också toppen.

- Ledningen förstår att en del av belöningen för maträddarna är att ta del av maten som CHILI & WOK skänker, men vi vill också se att ni marknadsför detta mot utsatta områden och att maten inte hinner ta slut innan dörrarna öppnas för dem. De vill att maten först och främst ska gå till utsatta och om det därefter blir mat över så kan maträddarna ta den. Jag är dock medveten om att ni håller era dörrar öppna för alla, men ledningen vill fundera över om samarbetet skall fortsätta om maten som skänks inte kommer ut till de som är utsatta alls.

- När jag kom till Göteborg för att träffa er pratade vi om att det fanns ett utsatt område nära Frölunda och att vi skulle kunna göra en stor skillnad för dem. Hur når vi dessa människor som bor i de utsatta områdena?
De vill se att maten inte bara hamnar hos maträddarna.

Jag vill gärna fortsätta samarbeta med er och hoppas på att vi kan komma på en plan som blir bra för alla!

Och jag svarade så:
...

Jag har inte varit med på den första upphämtning, men så som jag uppfattat så är det fortfarande många frågetecken som beror just på att Caritas inte driver sin verksamhet nu på sommaren och innan vi etablerar rutinerna och får folk som bor i området att veta om detta så är det svårt att nå ut till dem som behöver.

Det kan lätt bli att låginkomsttagare blir huvudmålgruppen, men jag vill poängtera att Solikyl kan aldrig garantera detta och att det inte heller är, eller någonsin varit, vårt huvudsyfte. Dock kan detta vara ett ypperligt tillfälle att upplysa folk, inklusive ledningen och ägarna, att det inte råder brist på mat hos dessa välgörenhetsorganisationer som försöker just hjälpa dem som anses vara utsatta och behövande, och att det oftast är genom att dra dessa gränser och stämplar att vi hindrar folk att ta emot hjälp.

Solikyl kan vara i praktiken mellanhanden mellan CHILI & WOK, som har en del mat över, och dessa människor, men det kommer aldrig ske på det vanliga sättet. En del maträddare har det bra ställt och behöver inte få gratis mat för att klara sig och en del inte. En del kan göra detta av mer själviska skäl och en del gör det med tanken på miljön och/eller medmänniskor. Jag har sett till och med dem som vi först skulle tycka att de tar väldigt mycket till sig själva, och sedan visar det sig att de delar ut till folk de bedömer ha större behov. Därför kommer Solikyl aldrig dra gränser på vilka får eller inte får ta del av maten. Vi vill snarare arbeta utifrån tillit på människor och inte särbehandla någon.

Jag hoppas vårt arbetssät har varit tydligt från början och om det inte är något för er då kan vi kanske hjälpa till att hitta en välgörenhetsorganisation som inte är redan överbelastad och som gärna skulle ta emot maten. Du kan om du vill vidarebefordra mitt svar till ledningen eller hänvisa till följande länkar med all information om hur Solikyl fungerar:

http://solikyl.se/

http://solikyl.se/fragor-svar/

http://solikyl.se/2018/nyborjarguide/

Comments

Sign In or Register to comment.