Protokoll årsmötet 2018

Protokoll Årsmötet 2018


1 . Mötets öppnandet :
Mötet öppnades 18:26 den 30 april 2018
Närvarande: Magne, Olof Gross, Sandra McEwen, Nicolas Sahlqvist, Agnese Priekule, Joakim Lantz, Disa Rikhardsdottir, Radu Puiu, Bruno Chies, Maxime Yapo, Tomasz Cieslak

2. Val av ordförande för stämman
Alla är överens om att Nicolas är stämmans ordförande

3. Val av sekreterare för stämman
Alla är överens om att Bruno är stämmans sekreterare

4. Fastställande av röstlängd
Alla är närvarande är röstberättigade

5. Val av protokolljusterare
Alla är överens om att Sandra är stämmans protokolljusterare

6. Frågan om stämman har blivit utlyst i stadgeenlig ordning
Stämman har blivit utlyst i stadgeenlig ordning

7.Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse
Föreningen hade noll (0) kronor i inkomst och i utgifter. Revisorn (Sandra) har ingen anmärkning och godkänner det. Verksamheter har utökat utan ekonomiska kostnader.

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
Se punkt ovan (7): noll i budget.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
Stämman beslutar för styrelsens ansvarsfrihet.

10. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorn
Stämman beslutar att styrelseledamöter och revisorer inte ska ha arvode.

11. Versamhetsplan och budget
Stämman beslutar om följande verksamhetsplanen:
a) att hitta en eller flera lokaler som kan ersätta Omställningsverkstan på Vegagatan 1.
b) att engagera flera som ambassadörer, meddlemmar och maträddare på strategiska område.
c) att styrelsen ska definiera meddlemars roll i föreningen.
d) att ha minst ett kylskåp på Hisingen och flera samarbete.
e) att sammanställa riktlinjer för lokaler som vill husera solidariska kylskåp
f) att stödja andra orter i Sverige som vill påbörja med liknande modell av maträddning.
g) att fortsätta med folkbildning om matsvinn, matproduktion och konsumtion.
h) att styrelsen bestämmer budget.

12. Ändringar i stadgan
a) Ändra 15 §, från “Syrelsen skall senast vid maj månads utgång avge årsredovisning till föreningens revisor.” till “Syrelsen skall senast vid mars månads utgång avge årsredovisning till föreningens revisor.”
b) Ändra 5 § “Vi förväntar oss att medlemmar genomför minst en mathämtning per månad.” till “Vi förväntar oss att medlemmar är aktiva i förening.”

13. Årsavgift
Stämman beslutar för noll (0) kronor i årsavgift.

14. Fastställande av antal styrelseledamöter (och ev. suppleanter)
Stämman beslutar för att ha sex (6) styrelseledamöter

15.Val av styrelseledamöter
Stämman beslutade följande:
Ordförande: Bruno Chies
Kassör: Maxime Yapo
Sekreterare: Nicolas
Övriga ledamöter: Tomasz Cieslak, Agnese Priekule och Magne
Firmatecknare: Bruno Chies och Maxime Yapo är firmatecknare var och en för sig

16. Val av revisor och revisorsuppleant
Sandra McEwen blir vald som revisor

17. Eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen
Inga ärende inkomna

18.Mötet avslutades den kl 20:12

Comments

 • Här är anteckningar från mötet. Om ni har synpunkter får ni skicka till @Sandra eftersom hon är revisor. @MagneG jag hade inte ditt efternamn, det ska vara med.

  @Agnese @tomasz @Maxxipac @Nicco @olle @Disa @Joakim

  Bra punkter under verksamhetsplan! Nu måste vi ha det första styrelsemötet för att följa upp dem. Det vore bra då att boka redan något. När kan ni? Ska jag skapa en doodle?
 • Gustafsson är mitt officiella efternamn, inofficiellt kör jag Gustavsson

  Bra idé att planera nästa möte redan nu, så jag lägger +1 på att få det gjort
 • Tack Magne!
  Då gör jag ett försök utan Doodle till att börja med... Jag kan nästa vecka alla dagar på kvällen (kl 17 eller 18 eller 19) förutom på måndag. När kan ni?

  Då kan vi diskutera riktiga frågor! :)
 • brunomc said:


  Ska jag skapa en doodle?

  Isf, använda detta:
  https://dudle.inf.tu-dresden.de/

  Jag kan alla dagar utan Onsdag.
 • Hej,

  Jag kan onsdag, torsdag eller fredag på kvällerna.
 • efter kl.6 blir det ok onsdag, torsdag
 • ska vi säga då att vi träffas kl 18 på torsdag? Även om inte alla kan så kan vi köra ett informellt möte
 • brunomc said:

  ska vi säga då att vi träffas kl 18 på torsdag? Även om inte alla kan så kan vi köra ett informellt möte

  Nu på torsdag? Nästa kan jag inte.
 • Nu på torsdag! Jag vet att det är lite kort varsel men även om några av oss kan mötas så är det redan bra med tanken på att vi har de sista veckorna i Vegagatan
Sign In or Register to comment.