Årets bästa konferensen (demokrati & rörelse)

http://www.demokratisering2018.se/

Här diskuterar vi aktivism och förändring på riktigt, med spännande föreläsningar för att bli inspirerade och med möjligheten att nätverka och träffa andra engagerade människor.

På söndag kommer Solikyl, tillsammans med Cykelköket, Gratisbutiker och Skjutsgruppen att hålla en programpunkt som du kan läsa nedan.

Anmäl dig gärna!
Gåvoekonomi – fördelning av samhällets överflöd

Det finns ett antal projekt och organisationer i Göteborg som är del av den så kallade gåvoekonomin. Gemensamt för dessa initiativ är att folk organiserar sig på olika sätt, utan kommersiella vinstintressen, för att ta vara på överflödet i samhället och att fördela dessa resurser. Det kan handla om allt från cyklar, kläder och mat, till möbler och en sittplats i bilen vid samåkning. Syftet är demokratisering av resurser och att skapa engagemang genom gåvor, delning, återbruk, reparation och dylikt.
Mindre

Gåvoekonomi går också under namn som kollaborativ och delningsekonomi. Fördelarna med initiativ av det här slaget kan vara många – avfall minskas, vi sparar på miljön och resurssvaga människor får verktyg för att förändra sin situation. Dessutom kan människors inställning till konsumtionssamhället ändras och då de inser att de kan vara något annat än passiva konsumenter – det vill säga att vara mindre beroende av kommersiella aktörer genom att istället dela med sig och ta del av samhällsöverflödet. Dock är många av dessa initiativ i ett tidigt stadie och kämpar för att nå sin fulla potential.

Tillsammans med representanter från Solidarisk kylskåp, Cykelköket Göteborg, Skjutsgruppen och Gratisbutiken Kortedala kommer vi att diskutera följande frågor:

Vad behövs för att skala upp existerande verksamheter inom gåvoekonomin och underlätta för folk att dela med sig?
Hur kan vi skala upp och sprida dessa verksamheter på ett demokratiskt sätt, utan att de blir beroende eller styrs av mäktiga och centraliserade aktörer?
Vilken roll spelar kommuner (Göteborgs stad i synnerhet) och myndigheter? Kan de vara en underlättare eller skapar de hinder genom att ställa orimliga krav?

Vi utgår från konkreta exempel för att besvara dessa frågor och försöker komma fram till möjliga lösningar och strategier

Comments

 • @tomasz och @Nicco vet jag kommer. Andra skulle säkert vara intresserade här - @olle , @MagneG @Agnese , @Maxxipac
 • Kan bli intressant, jag kommer på Söndag men kommer att behöva dra vid kl14 för att öppna cykelköket kl 15.
 • lugnt, jag tror vi är klara innan lunch!

  Anmäl er gärna så att arrangörerna kan planera med fika t ex och antal platser som är begränsade.
  Om man vill bara komma till detta och inte vill eller kan betala deltagaravgift då är det bara att fylla i anmälningen och hoppa över betalningsdelen.

  @tomasz skulle du kunna bjuda in mig till CKs mejlingslista? Tack!
 • brunomc said:


  @tomasz skulle du kunna bjuda in mig till CKs mejlingslista? Tack!

  Kolla vem som adminar Google-gruppen isf, jag kan inte göra det.
Sign In or Register to comment.