Medverka Kulturkalas Aug (deadline anmälan 27 april)

Någon som vill?
Hej!

Jag heter Jenny Almén Linn och arbetar sedan februari 2019 på Business Region Göteborg i projektet Stadslandet. En av våra målsättningar med projektet är att hitta nya affärsmodeller/samarbeten/lösningar för att få ut mer lokalproducerad mat till hotell, restaurang och handel.

Ni som får detta mail, har under det senaste året på något vis visat intresse för att få information och bli inbjuden till olika aktiviteter som handlar om dessa frågor.

Nu kommer en sådan möjlighet.

Göteborgs Kulturkalas arrangerar, för andra året i rad, ett koncept som heter Green Corner i Bältesspännarparken den 14-19 augusti, 2018. Här är tanken att bjuda in aktörer som på olika sätt jobbar med hållbara och spännande lösningar inom matproduktion och gröna näringar kopplat till mat och kultur. I år är temat: Glokalt. Det vill säga det som samtidigt är både lokalt och globalt.

Jag bifogar här ett informationsblad från Green Corner-arrangörerna och hoppas att du, om du känner att du vill medverka här, tar kontakt med någon av dem så snart som möjligt. Deadline för att få med en programpunkt är 27 april!

Det kan vara ett väldigt roligt och spännande sätt att visa upp just din verksamhet. Jag tror inte att man behöver vara med hela veckan utan kan göra en punktinsats någon av dagarna.
Tagged:

Comments

Sign In or Register to comment.