Processen 2018

Emma uppdaterar här och ställ gärna frågoroch diskutera

Comments

 • Förra veckan träffade jag Älvstranden om Kommersen och området runt omkring. Vi har påbörjat en dialog om detta kan vara intressant. Håller er uppdaterade!

  Tobias från 3Dreamers påminde mig om den tomma gamla Lidl-lokalen på Stigbergstorget, så han ska kolla upp vem som äger den idag. Värd att ta kontakt med.

  Träffade Mikrofabriken idag och de kan ha plats för förvaring tills vi hittar ny lokal.

  Har även pratat om ett rivningskontrakt på ett stort magasin i Frihamen då genom Älvstranden, denna dialog pågår fortfarande.

  Fick nys om en stor tom lokal på Hisingen idag, oklart om den är värd att kolla upp mer. Avvaktar.

  Projektavtalet drar ut på tiden ytterligare nu är beskedet till 16 mars. Vi har dock fått ok att ta kostnader ändå från Vinnova men oklart om vi vågar tills vi vet att vi får medel för hyra. Dyker en sitation upp där vi kan få hyra så får vi ta det då.
  Dessa medel är avsatta för 2018-2020. Genom projektet har vi även en ingång till Södra Älvstranden och det som skall byggas där.. Ex. ev. ett Kommersen 2.0
Sign In or Register to comment.