Ny rutin för Hemköp Masthugget

edited December 2017 in Solidariskt Kylskåp
**Redigerat och uppdaterat 1a Dec 2017**

Hej! Några nya punkter jag diskuterade med butikschefen och feedback vi fick från personalen:

- Vi ska alltid hälsa att Solikyl är där, när vi ser personalen
- Vi ska inte slänga maten i vanliga soptunnor, utan sortera där och lämna i bananlådor i kompostrummet. Bonden hämtar. (och vi kan sätta en krys med tuschpenna på lådor vi har gått genom)
- Tomma lådor alltid på höger sida och lådor med mat på den andra vägen där det bruka stå. Blanda inte dem

Länken och lösenord till uppdaterade rutin hittar du i karrot-verktyget i butikens beskrivning

** English **

Hey! After discussing with the manager and getting some feedback from the shop staff, here are some slight changes on our routine:

- We should always inform that we're there from Solikyl when we see the staff
- We don't throw away the food we don't want in the trash bins. We sort it there and just leave in the banana boxes. A farmer will pick them up later. We can mark them with an X so we know which ones we leave behind.
- Empty boxes should not be mixed with boxes with food. They should be on different walls and piles.

There's an updated document about the routine. Link and password are in karrot, at the shop's description
Tagged:

Comments

  • Jag skissade en mer detaljerade rutin som sedan kan skickas till nya maträddare i form av pdf. Vi kan också lägga upp det sedan på dokumentationen (i form av wiki eller liknande)

    Här: https://pad.riseup.net/p/4K0LJLzc7HDA
  • Snyggt!
  • Dokumentet borde uppdateras med de nya dagarna för upphämtning. Och annan / passande lösning om man inte har nyckeln till Vegagatan.
  • Sandra said:

    Dokumentet borde uppdateras med de nya dagarna för upphämtning. Och annan / passande lösning om man inte har nyckeln till Vegagatan.

    Bra! Tack för påminnelse! Länken till dokumentet finns att hitta nu på foodsaving.world i hemköps sida, så det är den jag ska uppdatera
Sign In or Register to comment.