Processen kring huset

senaste info kring processen

Comments

  • Ingen idee med en tråd som inte uppdateras...

    Jag minns från en diskussion med Emma att det var bra möte med ägaren av byggnaden, men att köket på 4.5 miljoner var något som de inte ville investera i vilket knappast är förvånansvärt. Något mer som hänt kring processen som du vill berätta om Emma?
  • Ingen idé att berätta om saker som inte är klart ;) Jag ska träffa Castellum på torsdag igen och har mer info då :)
Sign In or Register to comment.