Meetings

edited May 21 in Allmänt
Möten för hela Omställningsverkstan

Comments

 • Måndag 22 maj kl.18-20 Träff Vegagatan 1/Omställningsverkstan
  En träff är på Omställningsverkstan för alla som är där och arrangerar och huserar i lokalen. Viktigt att någon från varje förening/grupp är på plats. Punkter vi kommer prata om är:

  Flytten, Ringön och Vegagatan
  Trivsel i lokalen ex. städning m.m.
  Hur fungerar det med de nya grupperna i lokalen?
  Interndemokrati – hur ska detta fungera?
  Intern kommunikation – hur ska detta fungera? Omverkstan.se
  Rapportering till Studiefrämjandet – hur fungerar det, frågor m.m.
  Övriga frågor

  Sedan går vi vidare och tar en öl, de som vill
 • jag är med
Sign In or Register to comment.