Reparera korrupt USB-minne via CMD i Windows

korrupt_usb_01

This process involves Windows command prompt which is commonly known as CMD. In this, you have to enter some CMD commands and Windows will forcefully format your corrupted pen drive/SD card.

1. Connect the corrupted pen drive or SD card to your computer.

2. Hover your mouse on the Start button and Right Click.

3. Click Command Prompt (Admin). A CMD window will open.

4. Type diskpart and press Enter.

5. Type list disk and press Enter. A list of all the storage devices connected to your computer will be displayed.

6. Type select disk and press Enter. (Example: select disk 1).

Important: Make sure you enter the number correctly. Otherwise, you may format your internal hard drive. You can type list disk again to check whether you are going correctly. There will be a star (asterisk symbol) before the name of the selected disk.

7. Type clean and press Enter.

8. Type create partition primary and hit Enter.

9. Type active.

10. Type select partition 1.

11. Type format fs=fat32 and press Enter. The format process will finish in a few minutes. You can write ntfs instead of fat32 if you want to carry files larger than 4 gigabytes. Don’t close the CMD

källa: https://fossbytes.com/how-to-repair-corrupted-pen-drive-or-sd-card/

2 thoughts on “Reparera korrupt USB-minne via CMD i Windows

  1. Nicco Reply

    Det saknas en varning att all data försvinner på USB stickan när man partionerar om och formaterar om stickan och om man inte har koll på vad som finns på disk 1 så kan det ju vara den andra interna disken som råkar sitta i datorn eller USB backup disken på några TB etc. så lite farligt att bara köra utan att hålla koll på som formateras.. Iövrigt är källan inte klickbar.

    • Tomasz Post authorReply

      Det finns en varning under punkt 6, ska göra den tydligare och fixa länken. Tack för kommentaren.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *