Hur du startar och driver ett Bytesrum

bytesrum01

Kretslopp och vatten har tagit fram en folder som ger bra tips på hur man startar och driver ett Bytesrum i sitt bostadsområde.

Nedan ett utfrag från foldern:

Spara pengar och minska avfallsmängderna – byt grejer

Ge boende möjlighet att byta saker i eller nära fastigheten. Det är bättre för miljön än att slänga och köpa nytt. Som fastighetsägare sparar du också pengar genom lägre avfallstaxa och att mindre arbetstid behöver läggas på att hantera grovavfallet. För dig som boende kan det ge lägre hyror och avgifter – plus att du sparar pengar på att köpa mindre nytt.


Så startar du ett bytesrum

I ett bytesrum kan boende lämna saker de inte längre vill ha och andra boende kan hämta och använda dem. Ett bytesrum kan se ut på många olika sätt. En byteshylla, bytesskåp eller bytessida på internet kan fungera minst lika bra. Så här gör du:

1. Hitta en lokal
Inventera möjliga rum. Även små rum, eller delar
av ett rum fungerar bra. Det kan finnas oanvända
rum i flerbostadshus eller utrymmen som inte
används till det som är tänkt – fråga de boende. De
boende som rör sig i fastigheten kan ha förslag på
utrymmen.Har man möjlighet och yta kan det vara ett bra
alternativ att bygga ett utrymme. Genom att
använda sig av begagnat byggmaterial hålls
kostnaderna nere. Saknas pengar, undersök
möjligheten att söka pengar för miljöinvesteringar.

2. Hitta en ansvarig
För att bytesrummet ska fungera behöver man ha en person som är ansvarig för att hålla rent, rensa och sköta rummet. Ansvarig kan vara fastighets-personal eller en engagerad hyresgäst. Ansvaret kan utföras ideellt eller betalt. Hör med de boende, det finns gott om engagerade människor!

3. Skapa regler
Regler för ett bytesrum behövs. Vilka regler eller hur de är utformade kan variera – det viktiga är att reglerna är bestämda från början så att alla vet vad som gäller. Att tänka på:

  • Tydliggör vad som tas emot och inte tas emot.
  • Bestäm vilka rummet är till för.
  • Bestäm om det ska vara någon begränsning i hur många saker man får ta.
  • Ska boende ha tillgång till rummet med nyckel, eller ska man ha öppet på bestämda tider?
  • Det som lämnas ska vara helt och rent.

Bestäm från början vad som händer med saker som rensas ut efter hand, och informera om detta. Exempelvis kan de skänkas vidare till välgörenhetsorganisationer.

4. Informera
För att få fart på bytesrummet är det viktigt att de boende vet om att det finns. Information kan spridas på flera sätt:

  • Via lapp i trapphuset och i brevlådor.
  • Via mejl eller postutskick.
  • Via facebooksida eller hemsida.
  • Från ”mun till mun” – informera vid träffar.

Ladda ner foldern: Bytesrumsfolder.pdf

Kommentera