Vi är Cykelköket | Kollaborativa | Hackerspace | Zeitgeist

DIY mötesplats för omställning och återbruks-, gåvo-, delnings- och lånekultur

Om Om Börja här

Snabbfakta

556
Räddade Cyklar 2016
126
Räddad mat (kg)
30
Liberated Computers

Senaste

Zeronet proxy on Raspberry Pi 3

Follow the steps bellow to install Phyton and Zeronet on Raspberry Pi 3: sudo apt-get install python-dev python-pip sudo pip install gevent –upgrade sudo pip install msgpack-python –upgrade wget https://github.com/HelloZeroNet/ZeroNet/archive/master.tar.gz …

Write image files to USB/SD using DD command

dd if=/path/to/archlinux.iso of=/dev/sdx status=progress bs=4M && sync Run the following command, replacing /dev/sdx with your drive, e.g. /dev/sdb. (Do not append a partition number, so do not use something like …